Geschiedenis en eigenschappen van het ras

De Bleu du Maine, in het beginstadium Mouton Bleu genaamd, is aan het eind van de vorige eeuw ontstaan uit een kruising tussen de Chotelais en de Leicester of de Chotelais en de Wensleydale. Het is een uitstekend weideras en een groot schaap met veel volume. Het staat niet vast door welke kruising de blauwe kop is ontstaan. Een uiterst strenge selectie heeft er voor gezorgd dat het een van de productiefste rassen ter wereld is geworden.

 

Fokprogramma

De eerste Mouton Bleu-fokkersvereniging werd opgericht aan het eind van de twintiger jaren. Het stamboek, dat in 1938 werd opgericht, werd eerst in 1948 erkend. Er was toen al een standaard opgesteld om uit het gekruiste materiaal de gewenste raskenmerken te verankeren. De Bleu du Maine zijn vlees-wol schapen bij uitstek. Als de jonge ooien op het tijdstip van dekken meer dan 45 kg wegen, brengen ze in 90% van de gevallen al in het eerste jaar lammeren ter wereld. Vaststaat dat 65% van de ooilammeren zonder die voorwaarde dat al in het eerste jaar doet. We mogen dus zonder meer spreken van een ras dat vroeg geslachtsrijp is.

Vruchtbaar? Dat is de Bleu du Maine zeker: gemiddeld 2,20 lam per stamboek-ooi en op de beste stamboekfokkerijen wordt zelfs een gemiddelde van 2,42 lam per ooi bereikt. De ooi kan de jongen gemakkelijk zogen, mede door de natuurlijke melkrijkheid. Dat is ook de oorzaak van de feitelijke gewichtstoename tussen de 10e en 30e levensdag van gemiddeld 280 gram per dag. Gerekend naar het lage geboortegewicht van 3,5 tot 4 kg is dat niet slecht. Tweelinglammeren wegen als ze vier maanden oud zijn gemiddeld 35 kg. Nog een (economisch) goede eigenschap is de lange levensduur van het ras. Er zijn fokkers genoeg die soms een jaar geen enkele ooi hoeven te vervangen.

In Frankrijk richt het fokprogramma ter verbetering van de genetische eigenschappen vooral op de vruchtbaarheid van de ooien. De variatie in de vruchtbaarheid verdient nog veel aandacht. Zoals aangevoerd heeft de Bleu du Maine een grote melkrijkheid. Dat laat een groter aantal lammeren per worp toe. Het ras is geschikt voor productiehybriden (kruisingen die de opbrengst vergroten) en uit dien hoofde wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van de eigenschappen voor de vleesproductie. 

About us
 

Raskenmerken

Bleu du Maine

hoornloos schaap met donkerblauw, breed voorhoofd.

Hoofd:

is hoornloos, donkerblauw, het voorhoofd breed en zonder wol, de brede neus is licht gebogen, de oogkassen steken vooruit, de donkerblauwe oren zijn lang, hoog ingeplant en niet hangend.

Hals:

is van een middelmatige lengte en staat goed geplaatst op de brede schouders

Schouders:

zijn sterk gespierd en staan iets steil, terwijl de borst breed en diep is

Rug:

is recht en regelmatig, de lendenen lang en breed in het kruis en de staart laag ingeplant.

Gewicht:

Het gemiddelde gewicht van de rammen is 110-120 kg en van de ooien 80-90 kg.

Benen:

correct en onbewold, de voorbenen recht onder de knie, de achterbenen recht onder de bak met duidelijke hak

Wol:

Wit over het hele lichaam, behalve het hoofd en de benen, de vrije rechte wol- vezel is 8-10 cm lang en heeft een dikte van 27-30 micron.